โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนอุปกรณ์ล้างไตเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย
13640454

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมรับมอบน้ำยาล้างไต และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการล้างไตจำนวนมาก ซึ่งนางสาวสุชาดา อัมระนนท์ และนายอรุณ คงคอง ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทจากตำบลราไวย์ ได้บริจาคผ่าน ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

ทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม