โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ต้อนรับนายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต เพื่อหาแนวทางการยกระดับรพ.อบจ.ภูเก็ต
151790509_1332587187101063_6571521034040253974_o
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงพัชริยา ธัญประสาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รองปลัดอบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต และนโยบายการให้การบริการของ รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อหาแนวทางการยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
ทั้งนี้นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ในวันนี้ ด้วยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารของ อบจ.ภูเก็ต ผมจะต้องส่งเสริมให้คนภูเก็ตมีสุขภาพดี โดยจะทำนโยบายการป้องกันและรักษา เช่น รณรงค์ให้คนภูเก็ตไม่กินเค็ม ไม่กินหวาน เพื่อลดการเป็นโรคความดัน เบาหวาน เพื่อให้ประชาชนใช้บริการโรงพยาบาลน้อยลง รวมถึงการยกระดับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ให้เป็นเสมือนโรงพยาบาลเอกชน เช่น การยกระดับเกี่ยวกับการบริการ และการปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต”

ภาพกิจกรรม