ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
IMG_6813

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ทพญ.สลิลทิพย์ ธีรวิโรจน์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อค้นหาโรคและความผิดปกติของร่างกาย เช่น ตรวจสุขภาพ 10 ท่า ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น ตรวจผมตรวจเล็บ เป็นต้น และปรึกษาปัญหาสุขภาพของนักเรียนกับคุณครูประจำชั้น

ภาพกิจกรรม