ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3364_๒๑๐๓๐๓_5

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ทพญ.อ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล แผนกทันตกรรม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อค้นหาโรคและความผิดปกติของร่างกาย ตรวจสุขภาพ 10 ท่า เช่น ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น ตรวจผม ตรวจเล็บ เป็นต้น และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของนักเรียนกับคุณครูประจำชั้น

ภาพกิจกรรม