บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
IMG_6933
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณลานฟ้าขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทีมบุคลากรประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมจำนวน 105 คน ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว เข็มที่สองจะฉีดภายใน 3 สัปดาห์ (21 วัน)
ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนกลุ่มแรก จำนวน 4,000 โด๊ซ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขหรือผู้ที่ทำงานเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย ที่มีการลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้แล้ว กว่า 2,000 คน
สำหรับขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วยขั้นตอนลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน, รอฉีดวัคซีน, ฉีดวัคซีน, พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์แอปฯ “หมอพร้อม” และตรวจสอบก่อนกลับรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

ภาพกิจกรรม