ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ในโครงการธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย
S__1179662

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนหาดแสนสุข ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ นำโดย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด ตามโครงการ “ธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจผู้ป่วย” ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำกิจกรรมศาสนาสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และเป็นศิริมงคลให้กับผู้ป่วย

ภาพกิจกรรม