โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตที่ 2 จำนวน 50,000 โดส
IMG_7496
     วันที่ 1 เมษายน. 2564 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งทีมพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตสอง จำนวน 50,000 โดสเป็นวันแรก ให้แก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ. โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมือง. จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 จุด. ที่ให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัด ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนไว้ มารอรับวัคซีนกันอย่างคึกคัก โดยทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น.จนถึง 16.00 น. 
     ส่วนขั้นตอนในการเข้ารับวัคซีนมี 8 ขั้นตอน คือ 1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน 2. ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน สเเกนเเอปพลิเคชันหมอพร้อม 3. ลงทะเบียนคัดกรอง 4. ซักประวัติ 5. รอฉีดวัคซีน 6. ฉีดวัคซีน 7. บันทึกข้อมูล HOS 8. พักรอสังเกตอาการ 30 นาที หากไม่มีความผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้
 

ภาพกิจกรรม