ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คัดกรองโรคโควิด-19
21464_๒๑๐๔๒๒_28

     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ ที่ชุมชนท่าเรือรัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 7 ลงพื้นที่คัดกรองโรคโควิด-19 ตามมาตรการเร่งด่วนค้นหาเชิงรุกของจังหวัดภูเก็ต ใน 3 พื้นที่ได้แก่ ได้แก่ ชุมชนซอยท่าเรือรัษฎา ชุมชนซอยแม่ก่วน และเคหะซอย 13 เพื่อตรวจคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เช่น บุคคลที่เดินทางกลับมาจาก 17 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ มีบุคคลสัมผัสหรือใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม