มูลนิธิโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ณ หอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. มูลนิธิโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียง
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลรัษฎา และร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยหญิงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต