ศูนย์ตรวจสุขภาพ

     พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงร ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ, ตรวจสุขภาพตามแพทย์สั่ง, ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน, ตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงเรียน บริษัทต่างๆ, ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในผลตรวจสุขภาพ พร้อมบริการรักษาที่ต่อเนื่องกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
checkup1

อัลบั้ม