ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต โดยทีมแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน ทีมพยาบาลผู้ชำนาญการด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อม ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่จุดรับผู้ป่วย ระหว่างการเคลื่อนย้ายให้การดูแลรักษาในทันที ณ ห้องฉุกเฉินจนกระทั่งผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายรวมถึงระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
er1

อัลบั้ม