ศูนย์ไตเทียม

     ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) มีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมให้บริการ
hd1

อัลบั้ม

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 4.00 – 20.00 น.

โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 2182