ศูนย์ไตเทียม

     ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) มีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมให้บริการ
hd1

อัลบั้ม