ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ (X-RAY)

     ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้ CT Scan ความเร็วสูง 64 สไลซ์ สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลให้สามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้ทันท่วงที
     CT Scan เป็นเครื่องเอกซเรย์ ความเร็วสูง 64 สไลซ์ เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนทำให้ได้ภาพถึง 2,000 ภาพ เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง เอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
Xray5

อัลบั้ม