โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเสนอ “โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รักสุขภาพดี”
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร เพื่อตรวจสุขภาพ และตรวจหาโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจมีอยู่ในทั้งสองคน ก่อนที่จะแต่งงานหรือการมีบุตร ตรวจเช็คความพร้อมของร่างกาย ทำให้เราทราบถึงโรคที่อาจเกิดกับตัวเรา สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที
ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รักสุขภาพดี
👉สำหรับสุภาพสตรี ราคา 1,650 บาท
👉สำหรับสุภาพบุรุษ ราคา 1,450 บาท ซึ่งมีรายการตรวจดังนี้
ตรวจหมู่เลือด, ตรวจระบบหมู่เลือด Rh, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง, ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส, ตรวจหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจหาเชื้อภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อหัดเยอรมัน, ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์, การเอกซเรย์ดิจิตัล
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
โทรศัพท์ 076-358-888 ต่อ 1180