อัตราค่าห้องพัก

ห้องพิเศษ V.I.P. และค่าอาหาร  3,200 บาท ต่อวัน
ห้องพิเศษเดี่ยวเดอลุกซ์ และค่าอาหาร  2,200 บาท ต่อวัน
ห้องพิเศษเดี่ยว และค่าอาหาร  1,600 บาท ต่อวัน
ห้องพิเศษคู่ และค่าอาหาร  1,200 บาท ต่อวัน
ห้องผู้ป่วยรวม และค่าอาหาร  400 บาท ต่อวัน
ห้องเด็กอ่อน  400 บาท ต่อวัน
ห้อง I.C.U. และค่าอาหาร  2,400 บาท ต่อวัน

อัลบั้มรูป

*** หมายเหตุ อัตราค่าห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 (0) 7635 8888 ext.1163, 1164