อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนายเสถียร แก้วพระปราบ นายมานพ ลีลาสุทานนท์ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภา อบจ.เชียงรายและคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธรณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต