อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก RT-PCR (SWAB)
202196
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณลานจอดรถทัวร์ Central Foresta ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและสาธารณสุขภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” (ฟรี สำหรับคนไทย) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภาพกิจกรรม