อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก RT-PCR (SWAB)
185352697

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนชาวภูเก็ต

ภาพกิจกรรม