อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก RT-PCR (SWAB)
1862086

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับชาวภูเก็ต โดยมีเป้าหมาย จำนวน 550 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการตลาด 3 อำเภอ และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เกาะแก้ว

ภาพกิจกรรม