โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิต
S__27811866

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ในเวลา 10.00-15.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย ได้นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต ในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation More Blood More Lives)” เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ณ หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้รับโลหิตบริจาคจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต

ภาพกิจกรรม