อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก RT-PCR (SWAB) เฟส 2
18806950

   วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณสนามเปตอง สะพานหิน คณะพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจคัดกรอง Covid-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย”

ตรวจกลุ่มเสี่ยงให้กับประชาชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม