โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบตู้ปลอดเชื้อความดันอากาศบวก
18777664

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และ นพ.พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบตู้ปลอดเชื้อความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) จากบริษัท SCG จำกัด ร่วมกับ บริษัทในเครือแสงชัย และกะตะปาล์ม โดย นายเทียมชัย ศรีทรัพย์เจริญ Southern Business Director และนายสุภชิต จิตร์แจ้ง Southern Business Manager-Area2 เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจด้วยความปลอดภัย

ในการนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม