โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 SINOPHARM