แผนกกายภาพบำบัด

     ให้บริการประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยระบบกระดูก กล้ามเนื้องและข้อ ผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว, เดิน, ยืน หรือยืด ในข้อเข่า กระดูก และกล้ามเนื้อ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณืและความชำนาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน
pts1

อัลบั้ม