โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีตามเงื่อนไขช่วงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC), ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS), ตรวจการทำงานของไต (CR), ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol), ตรวจมะเร็จปากมดลูก, ตรวจเลือดในอุจจาระ, เอกซเรย์ทรวงอก ฯลฯ
ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องสำรองจ่าย) เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการ
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประกันสังคม
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
โทรศัพท์ 076-358-888 ต่อ 1180