โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ทำไม?

ต้องตรวจสุขภาพประจำปี

      การตรวจสุภาพอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพที่ดี เพราะถือว่าเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด บ่อยครั้งที่โรคในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการให้เห็นการตรวจพบก่อนจะเป็นผลดีต่อการรักษาต่อเนื่อง ช่วยลดอัตราการเสียชียิตจากโรคบางโรค การตรวจสุขภาพมิได้ทำให้เราเสียเวลาอย่างที่เข้าใจในทางตรงข้าม กลับช่วยรักษาเวลาของท่านอีกด้วย เพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่าและจะได้ไม่มีคำว่า “สายเกินแก้”

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

**หมายเหตุ ไม่ต้องงดน้ำ – งดอาหาร

**หมายเหตุ ควรงดน้ำ – งดอาหาร 10 – 12 ขั่วโมง

**หมายเหตุ ควรงดน้ำ – งดอาหาร 10 – 12 ขั่วโมง

**หมายเหตุ ควรงดน้ำ – งดอาหาร 10 – 12 ขั่วโมง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสิทธิข้าราชการ

**หมายเหตุ ไม่ต้องงดน้ำ – งดอาหาร

**หมายเหตุ ควรงดน้ำ – งดอาหาร 10 – 12 ขั่วโมง
  • ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
  • ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า