โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดพิธีกรรมทางศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสทำบุญโรงพยาบาล

วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายแพทย์พัลลพ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดพิธีกรรมทางศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสทำบุญโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่