โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)ร่วมกับคริสจักรเมล็ดพันธุ์สิเหร่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเคลื่อนที่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)ร่วมกับคริสจักรเมล็ดพันธุ์สิเหร่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเคลื่อนที่ โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรคซึมเศร้า การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้ความรู้และการตรวจคัดกรองปรสิต(พยาธิ) ให้คำแนะนำในการดูแลสุขอนามัยตัวเอง แจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงวัย และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนแหลมตุ๊กแก ม.4 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต