โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณเนื่องใน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566” ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณเนื่องใน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566” ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณเนื่องใน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566” ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
อ.เมือง จ. ภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566 โดยมีนางนัยนา ยอดระบำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประชาชนผู้บริจาคโลหิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยสโลแกนของปีนี้ คือ “Give blood, give plasma, share life, share often ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ” เพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตและพลาสมาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาในการรักษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถช่วยได้ นอกจากนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและผ่านการบริจาคโลหิตและพลาสมาเป็นประจำเพื่อสามารถจัดหาโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่มีความปลอดภัยได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย มอบกระเช้าที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคโลหิตมากกว่า 10 ครั้ง, การมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิตครั้งที่ 96 84 72 60 และ 48, การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริการโลหิตจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพิ่มจำนวนครั้งผู้บริจาคโลหิตประจำ บริจาคโลหิตสม่ำเสมอและยั่งยืน เป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาพดีรวมถึงเพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอจ่ายให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลภูมิภาคจังหวัดชายฝั่งอันดามันและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเรื่องของการจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่มุ่งเน้นด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามสโลแกน “Give blood, give plasma, share life, share often ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ”