โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคุณชัยรัตน์ ถิโรภาส และคุณวรทกมล ตัณยะกุล จากบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมนำเสนอบริการด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ