โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพภายใต้โครงการ “หมอหน้าบ้าน”

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำโดย นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพภายใต้โครงการ “หมอหน้าบ้าน” โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ คัดกรองเบาหวาน ความดัน มะเร็งลำไส้ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนร่วมน้ำใจ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต