โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายแพทย์พัลลพ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์และเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน แจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกและให้คำแนะนำในการป้องกันไข้เลือดออก ณ บริเวณซอยศรีเสนา2,ซอยศรีเสนา3,ซอยธงชัย และบริเวณลานจอดรถสำนักช่าง ม.7ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต