โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่งานจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่งานจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปราบปราม สภ.เมืองภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชนพร้อมทั้งหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อ การบำบัด การดูแลและติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต