โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563
IMG_5759
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ในโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้บริจาคเลือดสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 31 คน

ภาพกิจกรรม