โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563
122048386
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณและเชิดชูเกียรติพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พยาบาล  และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ดังนี้
พว.สุจิรา รองพล ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาบริหาร และ
พว.ณัฐยาภรณ์ ธีรธนารมย์ ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขา Smart Nurse
จากชมรมพยาบาล จังหวัดภูเก็ต เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม