โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ให้กับบริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต จำกัด

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ให้กับบริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นภูเก็ต จำกัด ณ สำนักงาน โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี รายการที่ตรวจ อาทิ ตรวจสุขภาพทั่วไป เอกซเรย์ปอด เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี