โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “ความรักของ...”

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
จัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “ความรักของ…” เพื่อประชาชนที่มารับบริการได้ทราบถึงภารกิจที่ทางโรงพยาบาลได้รับผิดชอบ ความตั้งใจของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่บริการประชาชนมาจนถึงปีที่ 12 นี้ พร้อมทั้งคำอวยพรครบรอบ 12 ปี จากทางบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดภูเก็ต และยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในโครงการ “ให้โลหิต…เพื่ออีกชีวิตได้ไปต่อ”
ทั้งนี้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ยังได้เปิดบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI CLINIC เพื่อเป็นสถานที่ที่ใช้ในการตรวจคัดกรองค้นหา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม และเริ่มเข้าฤดูฝน ทำให้เกิดการระบาดได้ง่ายขึ้น