โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง อบจ.ภูเก็ต ณ ศาลาประชาคม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลาประชาคมชั้น 1 โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิราชการและประกันสังคม รายการที่ตรวจ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอกซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี