โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิราชการและประกันสังคม รายการที่ตรวจ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอกซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี