ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน​ ความดันโลหิต​ ภาวะซึมเศร้า​ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และคัดกรองโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี
ขุมน้ำนรหัส_๒๐๑๑๒๕_6

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ ชุมชนขุมน้ำนรหัส ตำบลตลาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน​ ความดันโลหิต​ ภาวะซึมเศร้า​ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และคัดกรองโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว วัดเส้นรอบเอว ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม