โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง"

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต **ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง** สามารถติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกวันพุธ เวลา 08.30 – 11.30 น. (ณ จุดรับบริการชั้น 8) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด