โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชน

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่นการส่งต่อ การบำบัด การดูแลและติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชน