โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชน

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่งานจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นักสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลรัษฎา กำนันตำบลรัษฎาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมประชุมและหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อ การบำบัด การดูแลและการติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชน