โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ อบจ.ภูเก็ต

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนางสาวกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ผู้อำนวยการ รพ.สต. สอน.ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการที่โดดเด่น โครงการการจัดการสุขภาวะของประชาชนชาวภูเก็ตแบบองค์รวม “กิจกรรมคลินิกชุมชนหน้าเล” ณ หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต