โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมและหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานจิตเวชโรงพยาบาลวิชระภูเก็ต นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ตและกำนันตำบลรัษฎา ร่วมประชุมและหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อ การบำบัด การดูแลและติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต พร้อมทั้งลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเข้ารับการดูแลต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช