โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ณ หอผู้ป่วยหญิง

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลรัษฎาและร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต