โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
IMG_6616

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” ณ หน้าประตูทางเข้า โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากข้าราชการ ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พนักงาน และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ใช้ในทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนโลหิตต่อไป

ภาพกิจกรรม