โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเจ้าหน้าที่งานจิตเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปราบปราม สภ.เมืองภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในชุมชนพร้อมทั้งหารือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่นการส่งต่อ การบำบัด การดูแลและติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต