โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ทต.รัษฎา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎา นำโดย นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อทำการตรวจรักษาและติดตาม
อาการของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วย รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูร่างกาย และการใช้ชีวิต เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่
4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต