โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบหมอนหนุน จำนวน 150 ใบ เพื่อไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนางเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว รองปลัด.อบจ.ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมรับมอบหมอนหนุน จำนวน 150 ใบ จากโรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท (บริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด) ในการนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จะนำหมอนหนุนที่ได้รับบริจาคไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการต่อไป และขอขอบคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้